Polityka prywatności


Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu FireADS

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkowników witryny internetowej www.fireads.org Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest FireMedia Sp. z o.o. zarejestrowana w Warszawie, przy ul. Pańska 96 lok. 83 o numerze NIP 527-289-31-09 zwana dalej FireADS lub Administratorem.
 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.fireads.org i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

 1. Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie będą zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy podczas rejestracji mogą dobrowolnie podać dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer lub adres komunikatora, jak również informacji niezbędnych do realizacji płatności, np. adres Paypal lub numer konta bankowego.
 2. Administator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe lub adresowe Użytkowników w celu zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy Działem Obsługi a Wydawcą.
 3. Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych. Dane przechowywane są przez okres nie dłuższym niż 24 miesiące od chwili ich pozyskania. Jest to niezbędne do właściwego identyfikowania ewentualnych zagrożeń, np. generowanie sztucznego ruchu czy fraud.
 4. Administrator ma możliwość przetwarzania danych kontaktowych takich jak adres e-mail, numer telefonu oraz numer komunikatora GG lub Skype w celu informowania użytkownika o wykonywanych czynnościach. Kontakt może nastąpić w przypadku przekazania niezwłocznie ważnych informacji od reklamodawcy, błędnych danych dot. Płatności lub poprzez automat w postaci informacji o pozyskaniu Lead.

3. ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

 1. Administrator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe, które przechowują dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, umożliwiające innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony i często stosowane są razem z plikami cookies.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer www ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.
 3. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu, podlegają one postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

4. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

 1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:
  • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzania kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
  • dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam Serwisu lub reklam usług podmiotów zewnętrznych;
  • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. zarządzanie ruchem w Serwisie;
  • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
  • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć;
 2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników. Administrator zachowuje jednak prawo do udostępniania danych organom publicznym, np. Policji lub Prokuraturze na ich wyraźne wezwanie w przypadku zgłoszenia oszustwa, wyłudzenia itp.
 2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie odprzedawać danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim. W przypadku zmiany właściciela serwisu, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.

6. KONTROLA PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy, którzy utworzyli Konto mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik może dokonać tego poprzez Panel Użytkownika, formularz kontaktowy lub bezpośredni kontakt na adres: kontakt@firemedia.pl Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym.  

7. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

O nas

Szukasz odpowiedniej sieci afiliacyjnej w internecie? Chcesz zacząć zarabiać przez internet, ale nie wiesz jak? Dołącz do wiodącej marki i rozpocznij przygodę z FireAds! Programy partnerskie wybrane dla każdej branży, wysokie prowizje oraz wysoka konwersja. Od kilku lat rozwijamy rynek afiliacji jednocześnie tworząc jedną z najsilniejszych agencji reklamowo-wydawniczych. Zarejestruj się i osiągnij sukces razem z nami.